Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

modalna
8248 9ad1
Reposted from0 0 viapsychoviolet psychoviolet
modalna
3339 fcd5 500
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.
modalna
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 

August 21 2017

modalna
Gdybyś był w połowie tak zabawny, za jakiego się uważasz, byłbyś dwa razy badziej zabawny, niż jesteś.
— Dorothea, "Miasto kości" Cassandra Clare
Reposted fromkrezka krezka viarasta87 rasta87
modalna
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiecznosci wiecznosci
modalna
modalna
8118 780a 500
Reposted from0 0 viakatioszka katioszka
modalna
6623 23de
Reposted fromrtfm rtfm viacoolstorybro23 coolstorybro23
4710 1663 500

lamus-dworski:

City of Warsaw, Poland in 1950s - being slowly rebuilt after the World War II [source]

Reposted fromSuzi Suzi via0 0
modalna
4370 a79a
Reposted fromsheismysin sheismysin viahysterie hysterie
modalna
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viahardkorwey hardkorwey
modalna
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadeepbluex deepbluex
modalna
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaBalladyna Balladyna
modalna
Z mało kompetentnym pracownikiem (np. uzależnionym) jest tak, że on się nie może cenić a pracodawca to wykorzystuje, bo nie rozumie zarządzania strategicznego. Tracą klienci, którzy ostatecznie rozprawią się z sytuacją. Dramatycznie dla pracodawcy.
modalna
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
modalna
Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?
— Walter Moers
Reposted fromnaturalginger naturalginger
modalna
2395 41de 500
Reposted fromfor-witches for-witches viaazazel azazel
modalna
9743 ac3f 500
Reposted frombearded bearded viakobiety kobiety
modalna
0849 ef59 500
Reposted frombirke birke
modalna
Dajcie spokój, serio? SERIO?! Mam robić wszystko, żeby ktoś ode mnie nie odszedł? Wyzbyć się własnego 'ja' dla fanaberii chłopa? Mam zrezygnować z marzeń i mojego życia dla faceta? Zacznijmy od tego, że ktoś, kto nas kocha, nie wymaga od nas czegoś takiego. Miłość to nie poświęcenie, męczeństwo. Wiadomo, że będąc w związku zaprzestaje się robić pewnych rzeczy, to wręcz naturalne. Ale nie można zrezygnować z siebie samego na rzecz drugiego człowieka. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Poza tym nie trzeba wypruwać flaków dla drugiej osoby, żeby ta nas kochała i przy nas była. Jeżeli miłość jest szczera i odwzajemniona, to wystarczy po prostu być, dawać swój czas, akceptować, być wyrozumiałym i prawdziwym. Ceni się chyba prawdziwość, a nie to, że ktoś usilnie stara się mi przypodobać, żebym go kochała.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl