Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

modalna
18:07
modalna
18:02
Jakiekolwiek trudne doświadczenia by nas nie spotkały, nie warto tracić ufności wobec ludzi. Pozwolić, by serce ze strachu przed kolejnym zranieniem stało się zbyt twarde. Można się bowiem łatwo przemienić w zgorzkniałego, przedwcześnie starego człowieka, który na nic dobrego już nie czeka i w związku z tym niczego też nie dostanie.
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
modalna
18:00
modalna
17:58
9657 5a95
Reposted fromkriokineza kriokineza
modalna
17:58
Reposted fromkriokineza kriokineza
modalna
17:56
Reposted fromkjn kjn viakmj kmj
modalna
17:56
modalna
17:56
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viakmj kmj
modalna
17:55
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viakmj kmj
17:55
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viakmj kmj
modalna
17:55
Najśmieszniejsze jest to, że w Ameryce trzeba zrobić badanie krwi, żeby dostać zezwolenie na ślub. Nie byłbym zdziwiony, gdyby facet z laboratorium przywołał mnie i powiedział: „Panie Osbourne, w pańskim alkoholu znaleźliśmy ślady krwi."
— Ozzy Osbourne
Reposted fromNataly Nataly viakmj kmj
modalna
17:55

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viakmj kmj
modalna
17:55
2269 5718
Reposted fromfoina foina viacenturylove centurylove
modalna
17:54
2641 005e
Reposted from777727772 777727772 viakmj kmj
modalna
17:54
Diabeł potrafi cytować Biblię.
— Stephen King - Joyland
Reposted fromsaphirka saphirka viakmj kmj
modalna
17:54
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viabadblood badblood
modalna
17:54
9631 edfe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
modalna
17:53
6084 db6c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
modalna
17:53
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viakmj kmj
modalna
07:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl