Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

modalna
04:39
0722 5ca2
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatsudrats tsudrats
04:38
0081 a9b3 500

chanelbagsandcigarettedrags:

Vogue Espana March 2016

Reposted fromallasha allasha
modalna
04:38
1220 58a5
Reposted fromShini Shini viaune-raconteuse une-raconteuse
modalna
04:37
modalna
04:36
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
modalna
04:35
3871 fc6d
Reposted fromrol rol vialouve louve
modalna
04:35
8875 efd2 500
Reposted fromkrzysk krzysk

April 22 2017

modalna
16:03
8225 9e8c 500
Reposted fromgrobson grobson
modalna
16:03
8228 6a88 500
Reposted fromgrobson grobson
modalna
15:56
Reposted fromFlau Flau viaarwenan1 arwenan1
modalna
15:56
Reposted frombethgadar bethgadar viaMezame Mezame
15:56
1702 3cfa
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viasucznik sucznik
15:55
9044 5bf7 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
modalna
15:44
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viainspirations inspirations

April 21 2017

modalna
22:49
tiny panther
modalna
22:47
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
modalna
22:46
"Jestem z Tobą wszędzie,
jeśli tylko myślisz o mnie."
Marek Hłasko
modalna
16:45
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
modalna
16:44
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
16:44
9374 95ff 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl