Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

modalna
1204 29c4
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viavagrant3 vagrant3
modalna
8223 26b2
Reposted fromretro-girl retro-girl viavagrant3 vagrant3
modalna
2873 08fc
Reposted fromretro-lover retro-lover viavagrant3 vagrant3
modalna
3370 86a8
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viavagrant3 vagrant3
modalna
5638 50fe
Reposted frommyrla myrla viavagrant3 vagrant3
modalna
modalna
Człowiek musi być sam, rozumiesz? Zawsze sam, jeśli chce zrobić cokolwiek. Bóg dał człowiekowi jedno dobrodziejstwo - to jest właśnie samotność. To wszystko dobre, czym człowiek może być. Każdy drugi jest wrogiem. Ludzie tego nie rozumieją i łażą po sobie jak pająki w gównie.
— Marek Hłasko "Następny do raju"
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
modalna
6550 3db0 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
modalna
6639 4834
Reposted fromsiegmunda siegmunda
modalna
zachciało mi się innych dziewczyn, takich jak na filmie lub w knidze "Pan Wołodyjowski". Żeby nie wyskakiwały z majtek na gwizd, po jednym tańcu czy kieliszku, i żeby się wstydziły, kurwa mać, tak jak Ania z Zielonego Wzgórza i ta Oleńka, co ją Kmicic zarwał, ale wytentegować z marszu nie mógł. Wiedziałem, że jeśli są takie są w knigach, to muszą być i w życiu, tylko nie umiałem trafić i to mnie gnębiło.”
— Waldemar Łysiak (z książki Dobry)
Reposted fromblackkat blackkat viagdziejestola gdziejestola
modalna
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viacudoku cudoku
modalna
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
modalna
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
modalna
modalna
❤️
Reposted fromspes spes
modalna
"Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męska usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie się czuła jak wygrana na loterii."
— Sherry Argov
modalna
5799 d234 500
Bob Hope & Dorothy Lamour
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 19 2017

modalna
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
modalna
5633 97eb
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
modalna

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl