Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Night Walking by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax
4428 04d6 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viainsidemysoul insidemysoul
Reposted fromFlau Flau viainsidemysoul insidemysoul
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viainsidemysoul insidemysoul
Zawsze denerwowałam się i obawiałam
przygotowując np. Święta, że mam mało czasu, coś nie wyjdzie, będzie niesmaczne, że bałagan, itp.
Teraz wiem, że sama Wigilia to tylko chwila a najważniejsza jest właśnie ta atmosfera przed nią, to jak potrafisz ją tworzyć, korzystać z niej, delektować się. Że światełka, że muzyka, że ciepło, że BLISCY, że dajesz coś z siebie, a wyobraźnia tworzy wtedy najpiękniejsze scenariusze.
Nasze zajęcia to właśnie takie przygotowania. Widzę Cię, słyszę Cię, czuję Cię.
A nikt z nas nie wie co będzie kiedyś: może być więcej a może być mniej.
Cała reszta to wyobraźnia. Nieograniczona.
Złudzenia, które Cię motywują, sprawiają, że chce Ci się żyć. 
Myśliwski ma rację, wszystko to złudzenia.
Last Christmas - Fridlay Brown
9448 4751
9446 1ef2 500
7347 7666
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagotarina gotarina
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
1341 7a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCorruptgirl Corruptgirl
Ty znowu byłeś taki, że chciałam jeszcze bardziej.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapampam pampam
9929 52cc 500
Reposted fromhagis hagis viainsidemysoul insidemysoul
3174 46fb 500
Reposted fromsavatage savatage
4654 22a1
Reposted fromsavatage savatage
Good morning!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl