Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

modalna
05:59
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts - "Łzy księżyca"
modalna
05:54
modalna
05:52
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
modalna
05:52
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
modalna
05:52
modalna
05:52
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
modalna
05:52
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viadivi divi
modalna
05:52
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viadivi divi
05:51
modalna
05:51
Wiem jedno...Bez Ciebie świt jest mordęgą.
Reposted fromawakened awakened viasweetnothingg sweetnothingg
modalna
05:51
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted fromawakened awakened viasweetnothingg sweetnothingg
modalna
05:51
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viasweetnothingg sweetnothingg
modalna
05:50
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaaviee aviee
modalna
05:50
modalna
05:50
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead

December 09 2017

modalna
06:58
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
modalna
06:57
1409 b4a5 500
Reposted fromsavatage savatage
modalna
06:54
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
modalna
06:53
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viadeparter departer
modalna
06:54
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl