Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

modalna
modalna
modalna
3642 9396
Organizm jest jednością – czujemy emocje jednocześnie w umyśle i w ciele. Ale somatyzacja to jest coś, co obserwujemy kiedy pojawiają się emocje zbyt trudne. Podam przykład. W sytuacji jakiegoś wyzwania, na przykład egzaminu, najpierw usiłujemy sobie radzić przy pomocy umysłu. Denerwujemy się, ale tłumaczymy sobie, że wszystko będzie w porządku. Myślimy sobie - tyle razy zdałam, jestem dobrze przygotowana, dam radę. Jeśli samo myślenie nas nie uspokaja to wtedy zaczynamy na przykład machać nogą albo kręcić włosy, palimy papierosa, zaklinamy los… Ale jeśli i to nie pomoże, to napięcie przenosi się na poziom cielesny – najczęściej w takiej sytuacji ludzie reagują brzuchem, czyli pojawia się biegunka. Mogą też dostawać bardzo silnych wypieków albo zaczyna ich boleć głowa. I to jest somatyzacja. A jeśli taka reakcja cielesna utrwali się, to może dojść do zmiany na poziomie tkanek lub układów organizmu czyli do zaburzenia psychosomatycznego.
Ich mechanizm jest do końca jeszcze niepoznany ale wiemy, że jeśli organizm jest w stresie, to utrzymuje się w nim stan napięcia. Zdaniem badaczy, powstawanie takich zaburzeń ma związek ze swoistym brakiem w obrębie psychiki. Taka osoba nie potrafi się ukoić czyli uspokoić przy pomocy umysłu, bo albo nie wykształciła takich psychicznych umiejętności w swoim dzieciństwie albo doznała w późniejszym życiu urazu, który ograniczył jej zdolność do radzenia sobie z trudnościami. Jeśli taka sytuacja trwa długo i napięcie nie jest rozładowywane, to poprzez bardzo złożony mechanizm biologiczny następuje rozwój procesów zapalnych, które z kolei prowadzą do różnych chorób. 
profesor Katarzyna Schier
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
modalna
Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu przyciągają kobiety z wysokim poziomem estrogenów i odwrotnie.
Smutne.
Reposted byBloodEve BloodEve
modalna
3231 80bd
modalna
3230 aadf 500
Reposted byutilized utilized
modalna
3229 f04d 500
Reposted byBloodEve BloodEve
1891 4095 500
Reposted fromvariaen variaen
1695 1c3d 500

nidhi-sunil:

Round and shiny

Reposted frommikkecka mikkecka
8955 c670 500

fuzzielogic:

Jason Momoa photographed by Steven Pan

Reposted frombrachiosaurs brachiosaurs
3105 8f04 500
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi
modalna
3055 601c
Reposted fromsiegmunda siegmunda
modalna
3107 920a
wymarzony taras
Reposted byBloodEve BloodEve
modalna
3018 6b1a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaoutoflove outoflove
modalna

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viakhal khal
modalna
2198 a9ef
Reposted fromskrzacik skrzacik viakedavra kedavra
modalna
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
modalna
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasistersofmercy sistersofmercy
modalna
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaeternaljourney eternaljourney
modalna
4845 b78a 500
Happy SysAdminDay
Reposted fromsommteck sommteck viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl