Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

4557 9eac 500
Reposted fromahrgent ahrgent viautilized utilized
modalna
3714 31e9
Reposted fromfungi fungi viautilized utilized
modalna
0225 fd3e
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viautilized utilized
modalna
8951 4ca8 500
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viautilized utilized
modalna
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viautilized utilized
modalna
Sir Nils Olav, king penguin (Aptenodytes patagonicus),
promoted to Brigadier by Norwegian King's Guard.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viautilized utilized
modalna
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
modalna
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaagainnagain againnagain
modalna
Jak to jest, że widzisz w kimś masę niedoskonałości, a mimo wszystko nie przestajesz o nim myśleć?
— 03:22
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa
6539 3aef 500

“ballet”

photo by denis goncharov

Reposted frombestero bestero
6749 ca95 500
Reposted fromprettywomen prettywomen
modalna
Reposted frombluuu bluuu viaRani Rani
6747 8367 500

sabyaasachi:

Mariette Valsan for Haute Brides and Honeymoons

Reposted fromprettywomen prettywomen
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viapkz451 pkz451

Boję się swoich myśli...

modalna
Jak podnieść zaniżoną ocenę?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl