Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1900 f5f6 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaMrrruk Mrrruk
chic
7384 dd1c 500
Reposted fromrof rof viahash hash
6981 3401 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viahash hash
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viausagiaddict usagiaddict
Dzielą nas myślowe horyzonty. Łatwiej sobie wyobrazić jak można mieć czegoś więcej, niż zrozumieć jak można się bez czegoś obejść. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromshakeme shakeme via000monnnn066 000monnnn066
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via000monnnn066 000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme via000monnnn066 000monnnn066
7357 1e97
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via000monnnn066 000monnnn066
8752 a777 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066

Franz Kafka (1883–1924), który nigdy nie ożenił się i nie miał dzieci, chodził po berlińskim parku Steglitz w wieku 40 lat, kiedy zobaczył małą dziewczynę, która płakała, bo straciła ulubioną lalkę. Ona i Kafka na próżno szukali lalki. Kafka powiedział jej, żeby się z nim spotkała następnego dnia, i że razem ponownie przeszukają park.
Następnego dnia, kiedy wciąż nie znaleźli lalki, Kafka dał dziewczynie list „napisany” przez lalkę, w którym były słowa: „Proszę nie płacz. Pojechałam na wycieczkę, aby zobaczyć świat. Napiszę do Ciebie o moich przygodach. "
Tak rozpoczęła się historia, która trwała do końca życia Kafki.
Kiedy się ponownie spotykali, Kafka czytał dziewczynce starannie skomponowane listy z przygodami i rozmowami o ukochanej lalce, które dziewczynka uznała za urocze.
W końcu Kafka przeczytał jej list z historią, która sprowadziła lalkę z powrotem do Berlina, a potem dał jej kupioną lalkę.
„Ona wcale nie wygląda jak moja lalka” - powiedziała dziewczynka. Kafka dał jej kolejny list który mówił: „Moje podróże mnie zmieniły”. Dziewczyna przytuliła nową lalkę i zaniosła ją do domu. Rok później Kafka zmarł.
Kilka lat później dorosła dziewczyna znalazła list w niezauważalnej części lalki. Krótki list podpisany przez Kafkę : „Wszystko, co kochasz, prawdopodobnie zostanie utracone, ale na końcu miłość powróci w inny sposób”.

udostępnione przez Alex Steiman, FB

Reposted fromcici525 cici525
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl